Kredyt studencki

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest to pożyczka, która przeznaczona jest dla studentów i dotowana jest przez państwo. Pożyczki studenckie są udzielane studentom uczelni zarówno publicznych jak i prywatnych. Nie ma też znaczenia forma studiów. Pożyczka jest dostępna dla studentów studiów dziennych, wieczorowych jak i zaocznych. O pożyczkę mogą się także starać studenci studiów doktoranckich. Kredyt jest udzielany na okres studiów (max 6 lat) a jego wypłata następuje w ratach miesięcznych w ciągu roku akademickiego (max 10 miesięcy w roku).

Spłata kredytu studenckiego

Oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi obecnie 1,9 procent. Jest więc to bardzo atrakcyjna forma pożyczki. Pożyczkę tą zaczyna się spłacać nie później niż 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów kredyt ten trzeba zacząć spłacać od razu, bo w takim przypadku nie ma 2-letniego okresu karencji. Okres spłaty kredytu jest dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania tej pożyczki. I tak dla przykładu, jeżeli student brał kredyt przez 5 lat w wysokości 600 zł miesięcznie w okresie nauki to potem rata kredytu będzie wynosić około 300 zł.Warunki uzyskania i spłaty pożyczki studenckiej

Kredyt studencki jest bardzo dużym wsparciem szczególnie dla osób, które mają gorszą sytuację materialną. Do uzyskania kredytu trzeba mieć poręczycieli. Mogą to być na przykład rodzice, rodzina, znajomi czy też w szczególnych przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jeśli kredytobiorca pochodzi z terenów wiejskich). W przypadku, gdy student znajdzie się w grupie 5 procent najlepszych absolwentów to może się ubiegać o umorzenie 20 procent kredytu. O całkowite lub częściowe umorzenie kredytu można się starać w przypadku bardzo trudnej sytuacji życiowej (np. niepełnosprawność).

Banki udzielające kredyty studenckie

Kredyty studenckie są udzielane przez pięć banków. Są to :

  • Bank PEKAO SA (PKO SA)
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (PBS)
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (SGB)
  • PKO Bank Polski S.A. (PKO BP)
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ)

Najpopularniejszym bankiem wśród studentów jest PKO BP.

Tagi: ,

Pozostaw wiadomość