Prezentacje publiczne

Przed prezentacją upewnij się, że wiesz dla kogo ma być prezentacja (kto jest odbiorcą) oraz przygotuj treść opowiadającą potrzebom audytorium. Prezentacje publiczne Ważne jest abyś sam bardzo dobrze znał tematykę o której będziesz mówił. Powinieneś mieć większą wiedzę, niż ta, którą zamierzasz przekazać w prezentacji. Pomoże to czuć się pewnie podczas prezentacji i swobodnie odpowiadać na pytania.

Przy opracowywaniu agendy poukładaj sobie tematy w logicznej kolejności. Każde przemówienie powinno składać się z wprowadzenia, właściwej treści prezentacji, informacji a prezentacja powinna się kończyć wnioskami. Dobrze jest także na koniec zostawić trochę czasu na ewentualne pytania.Przećwicz sobie całą prezentację tak jak byś prezentował ją przed docelową publicznością. Może to być przemowa przed lustrem w domu, przed kolegami czy też przed rodziną. Można też na przykład nagrać prezentację na kamerę lub na dyktafon, a następnie przeanalizować co można jeszcze poprawić i zmienić. Istotna jest także postawa, jaką będziesz miał podczas prezentacji. Jeśli wygłaszasz przemówienie na stojąco to ręce trzymaj swobodnie przy ciele (nie trzymaj ich w kieszeniach ani splecione za plecami).

Pamiętaj także, że publiczności także zależy na tym abyś przeprowadził ciekawą prezentację. Nie musisz przepraszać za drobne wpadki lub swoje zdenerwowanie. Zazwyczaj są one niezauważane, gdyż nikt prócz Ciebie nie wie jak właściwie miała wyglądać ta prezentacja.

Podczas przemówień czy też prezentacji publicznych bardzo ważne jest jak jesteś postrzegany przez osoby, które Cię słuchają. Istotnym elementem jest sam ubiór. Strój musi być odpowiedni do okazji. Podczas prezentacji musisz być sympatyczny, porywający i pewny siebie bo takich osób chętniej się słucha. Mów z przekonaniem, tak, jakbyś głęboko wierzył w to co mówisz. Musisz przekonać słuchaczy do tego co prezentujesz. Należy unikać zachowania aroganckiego.

Ważne jest aby być spokojnym i zrelaksowanym. Mów spokojnie i wyraźnie przez co łatwiej jest podkreślać ważne punkty prezentacji. Podczas prezentacji mów do osób, które są w dalszej części sali bo dzięki temu będziesz dobrze słyszalny przez wszystkich. Pamiętaj też aby dostosować swój głos do emocji, które chcesz przekazać.
Prezentacje publiczne

Upewnij się, że obsługa prezentacji (komputera, programu) nie sprawia Ci żadnego problemu. Zbyt duża ilość animacji, grafik, efektów specjalnych czy też dźwiękowych jest niepożądana. Nie należy umieszczać w prezentacji zbyt długich tekstów, a następnie czytanie ich na głos wszystkim.

Nie można wygłaszać prezentacji czytając ją całą z kartki. Możliwe jest jedynie sporadyczne wspieranie się notatkami. Mów wyraźnie i na tyle głośno aby było Cię dobrze słychać w całym pomieszczeniu. Musisz być pewny siebie aby do słuchaczy dotarło i uwierzyli w to co mówisz. Jeżeli pomylisz się podczas prezentacji to napraw natychmiast swój błąd i kontynuuj spotkanie.

Ważnym elementem prezentacji jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Dzięki temu osoby będą bardziej zaangażowane i zainteresowane w słuchanie Twojego przemówienia. Nie należy jednak skupiać wzroku tylko na jednej osobie zbyt długo. Można na przykład co pewien czas patrzeć na publiczność.
Uważnie obserwuj reakcję publiczności na słowa, słuchaj uważnie pytań i reaguj. Dobry kontakt ze słuchaczami i dobra komunikacja to klucz do udanej prezentacji.

Powinieneś być przygotowany na sytuację gdy zabraknie Ci czasu na opowiedzenie o wszystkim co zaplanowałeś. W takim przypadku powinieneś pominąć te rzeczy, które są najmniej ważne. Dobrze jest być także przygotowanym na sytuację, w której zostanie Ci jeszcze trochę wolnego czasu. Należy go zapełnić na przykład dodatkowymi informacjami, zapytaniem o odczucia słuchaczy dotyczące tematyki spotkania czy też dać czas na zadawanie pytań przez publiczność.

Prezentacja musi być wciągająca dla słuchaczy aby skupić ich uwagę. Umiejętne dodanie elementów humoru do prezentacji może spowodować, że audiencja z większym zaciekawieniem będzie Ciebie słuchać. Równie pozytywny efekt osiągniemy, jeśli do prezentacji dodamy własne historie, odczucia i spostrzeżenia.
Dobrze jest przetestować miejsce w którym będzie się odbywać prezentacja i sprawdzić czy wszystkie urządzenia działają poprawnie. Chodzi tu przede wszystkim o zestaw audio, projektor, komputer czy też tablica. Jeśli to możliwe to warto zapewnić sobie zapasowe urządzenia na wypadek problemów technicznych. Przetestowanie miejsca prezentacji daje jeszcze jedną dodatkowy korzyść: będziesz się czuł swobodniej podczas właściwej prezentacji, nie będzie to dla Ciebie całkiem obce miejsce.

Jeśli masz przygotowane materiały, które będą dostępne słuchaczom po spotkaniu to poinformuj ich o tym na początku prezentacji. Sprawi to, że będą z większą uwagą skupiali się na prezentacji i nie tracili czasu i uwagi na robienie notatek.

Ważne jest aby kontrolować czas podczas prezentacji. Przećwicz wcześniej prezentację z zegarkiem aby nabrać wyczucia i wiedzieć ile czasu zajmuje Ci każda z części prezentacji. Często też można posłużyć się pomocą innej osoby, która będzie kontrolować czas i w dyskretny sposób będzie Cie informować o pozostałym Ci czasie.

Pamiętaj także o podsumowaniu najważniejszych punktów prezentacji w kilku zdaniach na końcu. Ciekawa pointa podnosi ogólną ocenę prezentacji.

Pozostaw wiadomość